Home Organisatie en werking Lidmaatschap Anonieme Alcoholisten Al-anon / Alateen Vergaderingen

 

 

 

vzw SHDT: organisatie en werking

De vzw is werkzaam via 2 organen: de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering komt eenmaal per jaar samen, benoemt de bestuurders en keurt de jaarlijkse begroting en rekeningen goed.

De Raad van Bestuur bestaat uit een 12-tal leden (van wie minstens de helft vertegenwoordigers van AA en Al-Anon), de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor 3 jaar. De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen om het beleid te bepalen.

 
   

 

  Contact Privacyverklaring